Clár Sa Charr

Clár sa Charr is a new Irish language feature on Radio Nova.

Listen to Clár sa Charr every Tuesday and Thursday morning- it will give you the chance to use and improve your ‘cúpla focial’!

Clár sa Charr is a short conversation between a parent and child that take pace in the car on the way to school. 

 

Clár 1 – Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Táim réidh don bhóthar anois – I’m ready to go now / I’m ready for road

Chun na firinne a rá – to tell you the truth

Is cuimhin liom cuid de na carachtair – I remember a few of the characters

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy

Bleachtairí – detectives

Daoine scanrúil – Scary people or baddies

Ligeann siad orthu – they pretend

Daoine gléasta suas  – people dressed up / people in disguise

Tá sé nach mór dearmadta agam – I’ve almost forgotten it

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly

Na príomhcharachtair – the main characters

Tá sé an-greannmhar – he’s very funny

Ag caitheamh geasa draíochta – casting magic spells

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA – Episode 1

 

Clár 2 – Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Crosanna Bhríde – Brigid’s crosses

Luachair – Rushes

Ag fíodóireacht croise – Weaving a cross

Deireadh seachtaine fada – A long weekend

Lá saoire bainc – A bank holiday

Cóisir thar oíche – A slumber party / a sleepover

An linn snamha – The swimming pool

An t-ionad babhála – The bowling alley

Ceathrar – Four people

Tolg mór – A big couch

Feictear domsa – It seems to me

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio Nova – Episode 2

 

 

Clár 3 – Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Siúlóid dúlra – a nature walk 

Dair – Oak tree 

Feá – Beech tree 

Cnó Capaill – Horse Chestnut tree 

Lus an chromchinn – Daffodils 

Coinnle corra – Bluebells 

Duilleoga agus bláthanna – Leaves and Flowers 

Ag pleidhcíocht – Messing 

Tóraíocht taisce – Scavenger Hunt 

Sruthán – River 

Spideoga agus préacháin – Robins and Crows 

Rang Tíreolaíocht – Geography class 

Ag déanamh taighde – Doing research 

Curdaigh ar líne – look up online / search online

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio Nova – Episode 3

 

 

 

Clár 4 – Foclóir/Dictionary

Cártaí Vailintín – Valentines cards 

Rómánsúil – Romantic 

Ag magadh fúm – Teasing me 

Dearadh – Design  

Ildaite – Multicoloured 

Gliú agus glioscarnach – Glue and glitter 

An seomra ealaíne – The art room 

Dán ghrá – A love poem 

rósanna dearg..  Tá sailchuacha gorm.. – Roses are red, Violets are blue 

Bialann ghalánta – A fancy restaurant 

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio Nova – Episode 4

 

Clár 5 – Foclóir/Dictionary

Pancóga – Pancakes 

Seomra eacnamaíocht baile – A Home Ec room 

Oigheann – Oven 

Na comhábhair – Ingredients 

Barrán – topping 

Siúcra agus líomóid – Sugar and lemon 

D’eirigh as rud éigin don Charghas – To give something up for Lent 

Eisceachtaí – Exceptions 

folmhaigh an miasniteoir – To empty the dishwasher 

réitigh an bord don dinnéir – To set the table for dinner 

Níl aon cúis gearrán agatsa – You can’t complain / You have no reason to complain 

An iomarca obair bhaile – Too much homework 

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio Nova

 

Clár 6 – Foclóir/Dictionary

Éadaí scoile – School uniform

Rang corp oideachas – PE class

Ag imirt cluiche i gcoinne – Playing a match or game against

Sacar faoi dhíon – Indoor soccer

Iománaíocht – Hurling

A lán scileanna – Lots of skill

Is fuath liom cispheil – I hate basketball

An réiteoir – The referee

Ag séideadh an fheadóg – Blowing the whistle

Ag imirt rugbaí – Playing rugby

Bonn mór óir – A big gold medal

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA – Episode 6

 

Clár 7 – Foclóir/Dictionary

Sa chlós – In the yard

Pór madra – Breed of dog

Fionnadh bán – White fur

Coiléir agus iall – Collar and lead

Úinéirí – Owners

Coileán beag – A small puppy

An tréidlia – The vet

Ag coganta an troscáin – Chewing the furniture

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA – Episode 7

 

Clár 8 – Foclóir/Dictionary

An mórshiúl – the parade

Ag glacadh páirt sa pharáid – taking part in the parade

Club gleacaíocht – gymnastics club

Flóta – a float

Banna cheoil na scoile – the school band

feadóg stáin – tin whistle

Port – tune

Geansaí glas – a green jumper

Péinteáil aghaidhe – facepaint

Seamróga – shamrocks

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA -Episode 8

 

Clár 9 – Foclóir/Dictionary

Lá saor – a day off

Is é mo bhreithlá inniu – it’s my birthday today

Cén aois thú anois – how old are you now?

Cóisir – party

Na cuirí – invitations

Milseáin agus seacláid – sweets and chocolate

Cluichí cóisir – party games

Cáca breithe – birthday cake

Na coinnle a shéideadh amach – blow out the candles

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA -Episode 9

 

Clár 10 – Foclóir/Dictionary – Talent Show

 Seó tallainne – talent show

Feisteas – outfit or costume

Neirbhíseach – nervous

Ag seinm an ghiotár – playing the guitar

Cleachtadh – practice

Ag seimn port – playing a tune

Ceolchoirm – concert

Racghrúpa – rock band

Na moltóirí – judges

An múinteoir ceoil – the music teacher

Duaiseanna – prizes

na buaiteoirí – the winners

Trófaí – trophy

Is cuma faoin dtoradh – the result doesn’t matter

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA -Episode 10

 

Clár 11 – Foclóir/Dictionary – An Cháisc

Ag pleidhcíocht – joking or messing

Uibheacha Cásca – Easter eggs

Rogha maith – good choice or selection

Fiach uibeacha Cásca – Easter Egg hunt

i bhfolach – in a hide or hidden

Léarscáil – map

Leideanna – clues or hints

Na comhábhair do dhinnéar na Cásca – ingredients for Easter dinner

Uaineoil – lamb

Domhnach Cásca – Easter Sunday

Veigeatóir – vegetarian

Coinín na Cásca – the Easter Bunny

An ionad siopadóireachta – the shopping centre

Listen back to Clár Sa Charr ar Radio NOVA -Episode 11